Wtorek, 3 października 1939
Wikimedia Commons, domena publiczna

ul. Graniczna 2

W rozmowach, jakie z tego powodu odbyły się między przedstawicielami miasta i wojskowych władz niemieckich na temat ustosunkowania się do ludności żydowskiej, przedstawiciele niemieckiego Dowództwa Warszawy zapewnili, że do ludności żydowskiej nie będą stosowali żadnych szykan.
Warszawski Dziennik Narodowy, R. 5, 1939, nr 262

Jedną z pierwszych rzeczy, jaką zajmowali się Niemcy zaraz po wejściu do miasta, było pozbawianie religijnych Żydów bród - przez obcięcie, podpalenie lub wyrwanie. Celem tej akcji było zranienie uczuć religijnych Żydów, dokładnie tak, jak podpalenie synagog, rwanie i niszczenie świętych ksiąg, niszczenie cmentarzy. Była to też dobra okazja do fizycznego znęcania się nad Żydami.
Archiwum Ringelbluma. Dzień po dniu Zagłady, red. Marta Markowska, Ośrodek KARTA, Warszawa 2008, s. 23-24.

Fotografia

Ludność żydowska w początkach października 1939.
Wikimedia Commons, domena publiczna

Mapa

1939 2019

Materiały dodatkowe